Management

Onze visie op (interim) Management:

Voor ons is interim-management een uitgelezen manier om “inspiratie door interactie” en “passie voor passie” tot zijn recht te laten komen. In veel gevallen wordt er beroep gedaan op een interim-manager om leiding te geven aan een team waar iets te herstellen is of waar dringend behoefte is aan regie. Dit kan verschillende oorzaken hebben. De teamleden hebben dan vaak behoefte aan richting, helderheid en vertrouwen. Dit geldt niet alleen voor management functies als afdelingsmanager of informatie manager maak ook als projectmanager. Helderheid staat voorop.

In goede teams zijn de teamleden gepassioneerd en houden zij zich niet in, bij het bespreken van kwesties. Er is een cultuur en een sfeer waarin ze niet op hun hoede zijn, maar open naar anderen communiceren. Er geldt vaak:  “Hard op de inhoud, maar zacht voor elkaar”. Vanuit respect voor elkaar gaat dat bijna altijd goed en waar het niet goed gaat is een oprechte verontschuldiging genoeg om de situatie te keren en te versterken. In teams waar iets hersteld moet worden, is dat vaak niet zo. Door een periode van voortdurende onduidelijkheid is een sfeer ontstaan waarin men de eigen passie niet meer goed kwijt kan, is er weinig interactie en weinig inspiratie.

Het is de filosofie van Human-Int dat vooral duidelijke processen, heldere doelen en veel verantwoordelijkheid in het team zelf leggen, zorgen dat de kracht weer snel bij het team terugkomt. Daarmee regelt de interim-manager als het ware ook zijn eigen vertrek. Door duurzame veranderingen door te voeren en dit ook goed vast te leggen, ontstaat snel de helderheid die gaat bijdragen aan een zelfstandig team. Op het moment dat het team voldoende zelfstandigheid heeft is er een stevige basis gelegd voor de verdere ontwikkeling en groei van de organisatie.

Dat is een mooi moment om de interim-manager te gaan vervangen door een manager die aansluit bij de behoefte van het team in de verdere ontwikkeling. Een duidelijke omschrijving van de beoogde opvolger, deelname aan de werving en selectie en ondersteuning en coaching van de opvolger zijn resultaten die de interim-manager biedt. Vooral de overdracht en ondersteuning naar een nieuwe manager is van belang om zorg te dragen voor de continuïteit in het opgebouwde gedachtegoed van het team. Dit voorkomt dat de nieuwe manager niet weer opnieuw begint, maar doorbouwt op de sterke punten van het team.

Niet alleen de persoonlijke kant krijgt aandacht, maar door de aanpak komen ook vragen aan de orde als: Zijn de juiste randvoorwaarden ingevuld om de taken tot een goed resultaat te brengen? Zijn de medewerkers uitgerust met de juiste kennis en ervaring? Is het verstandig om veranderingen in de structuur aan te brengen? Zijn er contraproductieve gewoontes of cultuuraspecten die aangepakt kunnen worden? Is er een cultuur gericht op het continue verbeteren van de processen? Zijn best practises uit methodieken als Lean, Toyota Way, Projectmanagement methodieken, Franklin Covey of Agile inzetbaar, om verandering te brengen? Ook op dit laatste vlak heeft Human-Int ervaring en een breed inzetbaar netwerk van specialisten.

Vooral bij ICT-projecten is er vaak een valkuil om te veel in te korte tijd te willen. Waar er meer dan 3 of 4 doelen zijn om tegelijk te behalen, is de kans op falen ook steeds groter. Met een duidelijke fasering kunnen vaak meer doelen gehaald worden, maar dan sequentieel. Wij kijken graag naar de uitdaging en de fasering om onmogelijke opdrachten tot mogelijk te maken.

Met Human-Int haal je transparantie, duidelijkheid en de beschikking over een groot netwerk aan boord.Benieuwd wat we echt voor u kunnen betekenen? Neem dan direct contact met ons op via het contactformulier of direct met Jurjen Roels: 06-24248455

Human-Int kan de volgende rollen invullen in uw organisatie:

  • Projectmanager/Projectleider
  • Programmamanager
  • IT Manager
  • Informatiemanager
  • Verandermanager
  • Procesmanager
  • Interim-manager

Al deze rollen hebben een tijdelijk karakter en zijn er opgericht om specifieke doelen te behalen in een afgesproken perioden, waarna de organisatie zelf verder kan.